WYCINKA DRZEW NA DZIAŁKACH LEŚNYCH PRYWATNYCH W WARSZAWIE

Jak uzyskać zgodę na zabiegi pielęgnacyjne lub wycinkę drzew na działce leśnej niebędącej własnością Skarbu Państwa?  W pierwszej kolejności:  W lasach dla których opracowany jest uproszczony plan urządzenia lasu, jako właściciel lub współwłaściciel lasu (jeżeli nie jesteś w posiadaniu karty zadań wynikających z Czytaj dalej…