W dniu 18 sierpnia 2022 roku obyło się webinarium w spawie rewizji Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej Forest Stewardship Council® (FSC), było to jedno z ostatnich już konsultacji publicznych w przedmiotowej sprawie. Cały cykl konsultacyjny rozpoczął się 29 lipca br., które prowadzi FSC International. Krajowi reprezentanci FSC zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału. Możliwość zgłaszania uwag trwało do 9 września 2022 roku.

Co to jest certyfikacja FSC? 

Certyfikat Forest Stewardship Council®  stanowi dowód, że produkcja, przetwarzanie i handel drewnem oraz produktami pochodzenia leśnego (np. papier) odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej. Oznacza to, że stosowane przez przedsiębiorstwo drewno pochodzi z legalnych źródeł.

Unia Europejska od 2002 roku za priorytetowe uznaje zwalczanie obrotu nielegalnie pozyskanym drewnem. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 995/2010 z 20 października 2010 roku każdy producent i dystrybutor drewna i produktów z drewna, po raz pierwszy wprowadzający wyroby na polski rynek, musi wdrożyć system zasad należytej staranności obejmujący procedury i środki służące m.in. identyfikacji źródła pochodzenia drewna i oceny ryzyka.

Kto może ubiegać się o certyfikację FSC?

Standardy FSC przeznaczone są dla przedsiębiorstw z branży drzewnej i papierniczej, a w szczególności dla:

  • tartaków
  • producentów mebli i wyrobów stolarskich
  • wytwórni płyt (wiórowych, pilśniowych) i sklejek
  • producentów wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
  • wytwórni budynków prefabrykowanych
  • producentów opakowań drewnianych, ram do obrazów itp.
  • zakładów papierniczym
  • dystrybutorów drewna i produktów pochodzenia leśnego

Rewizja Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC, która rozpoczęła się w 2018 r. jest obecnie kontynuowana przez Techniczną Grupę Roboczą. Grupa ta została powołana przez FSC w kwietniu 2022 r. i składa się z przedstawicieli wszystkich trzech jednostek certyfikujących, które prowadzą w Polsce certyfikację FSC gospodarki leśnej. Są to: Bureau Veritas Polska, Preferred by Nature (NEPCon Polska) i SGS Polska. Kontynuuje ona prace nad rewizją standardu FSC rozpoczęte i mocno zaawansowane przez poprzedników (Grupę Opracowującą Standard składającą się z przedstawicieli różnych środowisk m.in. ZULi, NGOs, przemysłu drzewnego, Lasów Państwowych).

Efektem prac Technicznej Grupy Roboczej jest poddawany obecnie konsultacjom projekt Przejściowego Standardu Krajowego Gospodarki Leśnej FSC dla Polski. Są to trzecie i zarazem ostatnie konsultacje publiczne w ramach rewizji standardu. Po zapoznaniu się z nadesłanymi uwagami Techniczna Grupa Robocza przygotuje do końca 2022 r. ostateczną propozycję standardu do akceptacji przez Komitet ds. Polityk i Standardów FSC.

Obecnie certyfikacja gospodarki leśnej odbywa się bez zmian, tj. w oparciu o krajowy standard FSC-STD-POL-01-2-2013, który obowiązuje od 2013 r. Po wejściu w życie zrewidowanego standardu dla Polski nastąpi 12 miesięczny okres przejściowy, by dać posiadaczom certyfikatu i jednostkom certyfikującym czas na wdrożenie stosownych zmian. Zarządcy lasów, aby utrzymać certyfikat FSC, będą musieli przystąpić w tym czasie do audytów zgodnie z nowym Standardem. Nowy Standard w pełni zacznie obowiązywać nie wcześniej niż w 2024 roku. Do czasu wejścia w życie nowej wersji Standardu obowiązuje Standard z 2013 r., w oparciu o który certyfikowane są lasy w Polsce (obecnie ok. 70% lasów w kraju).

W toku prowadzonego webinaru pojawiły się pytania, na które bieżącą odpowiadali eksperci. Sugestie oraz propozycję uczestników zostaną rozważone przez członków grupy roboczej.

Informacje użyte w artykule pochodzą ze strony: FSC – pl.fsc.org