Minister Klimatu i Środowiska przy wsparciu NFOŚiGW jako Operator Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu informuje o zawarciu umowy na dofinansowanie projektu „Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych RDLP w Poznaniu”.

Beneficjentem projektu jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.

O przedsięwzięciu

Projekt uzyskał dofinansowanie w naborze wniosków na Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, w obszarze Środowisko naturalne i ekosystemy.

Finansowany jest w 85 % ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, z czego 85% wsparcia pochodzi z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) a 15% z budżetu państwa.

Całkowity koszt to prawie 5 mln zł (niemal 1,2 mln euro) a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi ok. 4,2 mln złotych (prawie 1 milion euro).

Projekt, który oznaczyliśmy jako #laspełnągąbką dotyczy kompleksowej renaturyzacji zdegradowanych i zanikających mokradeł, odtwarzania naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych oraz próby powrotu do stanu pierwotnego siedlisk na terenach ochronnych w RDLP w Poznaniu. Trwająca degradacja mokradeł i wilgotnych siedlisk jest następstwem zmieniającego się klimatu oraz działalności człowieka. Celem projektu jest poprawa stosunków wodnych w siedliskach leśnych, co wzmocni odporność na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych, głównie suszy.

W trakcie trwania projektu zaplanowane są działania zwiększające retencję wodną (odtwarzanie mokradeł, zbiorników śródleśnych, tworzenie retencji korytowej) i spowalniających odpływ wody. Wybudowane będą m.in. 72 progi, 34 zastawki, a także wyremontowanych zostanie 5 zastawek i 16 przepustów. Łącznie to aż 127 działania w ciągu 3 lat.

Partnerstwo

Przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie z norweskim Forestry Extension Institute, organizacją pozarządową, której działalność obejmuje szeroką gamę tematów z zakresu gospodarki leśnej i ekologii, oraz polskimi nadleśnictwami: Antonin, Góra Śląska, Karczma Borowa, Konin, Konstantynowo, Kościan, Krotoszyn, Łopuchówko, Oborniki, Pniewy, Przedborów, Syców, Taczanów, Czerniejewo, Kalisz, Włoszakowice. 

Okres realizacji przedsięwzięcia

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w 17 listopada 2021 roku a planowana data zakończenia jego realizacji to koniec kwietnia 2024 roku.

Więcej o przedsięwzięciu

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/201ezeby-susza-nie-skradla-mokradla201d-2013-ekspercka-konferencja-regionalnej-dyrekcji-lasow-panstwowych-w-poznaniu-o-ratowaniu-wielkopolskich-torfowisk