NOWE OBOWIĄZKI DLA GMIN – OBCE GATUNKI INWAZYJNE

Inwazyjne gatunki obce (zwane dalej „IGO”) wywierają znaczący wpływ na różnorodność biologiczną – są jedną z głównych i coraz częstszych przyczyn jej utraty, zwłaszcza wymierania gatunków. Mają także wpływ na sferę społeczną i gospodarczą, w tym leśnictwo i rolnictwo. W Europie oszacowano, że z ponad 12 000 gatunków obcych występujących Czytaj dalej…