- miejsce dialogu o naturze

Instytut Debat o Środowisku

Instytut Debat o Środowisku

Instytut Debat o Środowisku to pierwsza w Polsce platforma społeczna mająca na celu wymianę poglądów, wiedzy i spostrzeżeń na temat środowiska i klimatu, jak również wszystkiego co się z nimi wiąże.

Nasze cele:

  1. Stworzenie miejsca rzeczowej debaty o zarządzaniu środowiskiem oraz każdym aspektem wpływającym na klimat, które będzie instytucją zachęcającą do przedstawiania różnych poglądów. Polskie społeczeństwo czytając informacje dotyczące środowiska i klimatu, często jest nieświadomie słabej jakości prezentowanych treści, które znacząco odbiegają od prawdy. Instytut jest miejscem, gdzie można zdobyć rzetelne informacje i wysłuchać różnych opinii.
  2. Proponowanie nowych rozwiązań oraz komentowanie dotychczas istniejących przepisów prawa wykorzystywanych do zarządzania środowiskiem przyrodniczym.
  3. Promowanie postawy „patriotyzmu środowiskowego”.
  4. Pomoc w aktywizacji i promowaniu racjonalnego i zrównoważonego wykorzystywania środowiska przyrodniczego.

Dokąd zmierzamy?

Żyjemy w świecie, gdzie negatywny wpływ człowieka na otaczający nas świat przyrody jest niezaprzeczalny. Każde rozwiązanie, które pomoże w zrównoważony sposób zarządzać środowiskiem jest również sposobem na poprawę ludzkiego życia. Czujemy odpowiedzialność za relację człowiek – środowisko i uważamy, że edukacja społeczeństwa jest najlepszą drogą do zapewnienia zrównoważonego rozwoju naszej planety.

W jaki sposób działamy?

  1. Poprzez realizację formuły „think tanku”, zapewnimy dobrą komunikację między ekspertami, naukowcami, politykami oraz samorządowcami a ogółem społeczeństwa.
  2. Poprzez organizowanie debat i przedstawianie prawdziwego oblicza problemów. Jak również poprzez rzetelne wypracowywanie rozwiązań na łamach neutralnej platformy dyskusyjnej.
  3. Tworząc wiarygodne źródło opiniotwórcze.

,,Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci”

Antoine de Saint-Exupéry