Prezes Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów dr inż. Stefan Traczyk wziął udział na konferencji „Zarządzanie lasami prywatnymi w Polsce a Bank Danych o Lasach”.  W swoim wystąpieniu omówił sytuację dotyczącą lasów prywatnych w Polsce i w innych krajach europejskich i wyzwania związane z tym obszarem. Podkreślił, że pomysłem Stowarzyszenia na ożywienie potencjału tkwiącego w polskich lasach prywatnych jest powołanie Izb Leśnych.  Konferencję zorganizowało Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Lasów Państwowych.   

Prezes Traczyk wskazywał, że Stowarzyszenie przygotowało już projekt zmian, które powoływały Izby Leśne. Wymaga on jednak wsparcia ze strony innych organizacji  i decydentów. Izby Leśne –  według założeń  – mają stanowić reprezentację polskich właścicieli lasów, której obecnie nie ma. Poprawią także nadzór nad lasami prywatnymi i  ułatwią wykorzystanie ich zasobów. Wpłynie to na wzrost dochodów właścicieli, ale i budżetu państwa. 

W  konferencji wzięli udział także przedstawiciele Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, administracji rządowej i  samorządu,  Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz właściciele lasów prywatnych. Poświęcone było tematyce lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa i funkcjonowaniu Banku Danych o Lasach, w szczególności dotychczasowych działań w zakresie wsparcia Lasów Państwowych w  tworzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu.

DR