Szanowni Państwo,

Kończy się rok 2022 i z całego serca chcielibyśmy podziękować każdemu kto wspomógł nas w poprzednich latach oraz bieżącym roku. Dzięki Waszemu wsparciu, możemy realizować statutowe cele naszego Instytutu, takie jak:

  1. stworzenie miejsca rzeczowej debaty o zarządzaniu środowiskiem oraz każdym aspektem wpływającym na klimat, które będzie instytucją zachęcającą do przedstawiania różnych poglądów. Polskie społeczeństwo czytając informacje dotyczące środowiska i klimatu, często jest nieświadomie słabej jakości prezentowanych treści, które znacząco odbiegają od prawdy. Instytut jest miejscem, gdzie można zdobyć rzetelne informacje i wysłuchać różnych opinii,
  2. proponowanie nowych rozwiązań oraz komentowanie dotychczas istniejących przepisów prawa wykorzystywanych do zarządzania środowiskiem przyrodniczym,
  3. promowanie postawy „patriotyzmu środowiskowego”,
  4. pomoc w aktywizacji i promowaniu racjonalnego i zrównoważonego wykorzystywania środowiska przyrodniczego.

Dzięki Wam możemy aktywnie działać! Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas swoją radą, pomocą oraz finansowaniem. 

Zapraszam do dalszej współpracy na rzecz POLSKICH LASÓW!

Kategorie: AKTUALNOŚCI