PROJEKT „MOKRADŁA”

Minister Klimatu i Środowiska przy wsparciu NFOŚiGW jako Operator Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu informuje o zawarciu umowy na dofinansowanie projektu „Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych RDLP w Poznaniu”. Beneficjentem projektu jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. O przedsięwzięciu Projekt uzyskał dofinansowanie w naborze Czytaj dalej…