Czym jest Bank Danych o Lasach (BDL) BDL-info ogólne 

Wszystkie dane o polskich lasach w jednym miejscu. Tysiące informacji, z ponad
800 instytucji, aż 140 tysięcy użytkowników. Bank Danych o Lasach z leśnymi mapami z całej Polski obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie. 

W dniu 9 lutego br. w Sękocinie Starym, w Centrum Konferencyjno–Wystawienniczym Instytutu Badawczego Leśnictwa odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe prace, przedstawiająca możliwości rozwoju oraz prezentacje wykorzystania zasobów i narzędzi Banku Danych o Lasach. Program konferencji przewidywał referaty dot. sposobów wykorzystania portalu, podsumowania dotychczasowych zebranych danych oraz przedstawienia potrzeb informacyjnych z zakresu szeroko rozumianego stanu lasu, z punktu widzenia prowadzenia polityki leśnej państwa, ochrony środowiska, statystyki publicznej, nauki oraz społeczeństwa.

Program konferencji :

 • Edward Siarka (Sekretarz stanu MKiŚ, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa
  i Łowiectwa).
 • Jan Tabor (Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej) Bank Danych o Lasach – źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce
 • Janusz Dawidziuk, Artur Michorczyk (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)
  10 lat rozwoju Banku Danych o Lasach – rys historyczny, stan aktualny, plany na przyszłość.
 • Marcin Myszkowski (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej) Rozwój narzędzi
  i zasobów Banku Danych o Lasach.
 • Lena Wyderkowska (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych), Krzysztof Furmanek (BULiGL) Uproszczone plany urządzenia lasu – dofinansowanie z funduszu leśnego, aplikacje do kontroli i obsługi.
 • Elżbieta Budka (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Wsparcie lasów prywatnych w ramach wspólnej polityki rolnej.
 • Marek Geszprych, Adam Dominiecki (Polski Związek Zrzeszeń Leśnych)
  Lasy prywatne – działania, szanse i możliwości rozwoju oraz wykorzystanie BDL
  do organizacji prac i zarządzania.
 • Michał Graczyk (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) Prace nad nowymi unijnymi ramami monitorowania lasów oraz planowania strategicznego.
 • Grzegorz Janas (RDLP Katowice) Praktyczne wykorzystanie BDL na przykładzie RDLP w Katowicach.
 • Paweł Rutkowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Wykorzystanie Banku Danych o Lasach do analizy danych siedliskowych.
 • Edyta Sidorczuk-Pietraszko (Urząd Statystyczny w Białymstoku) Bank Danych
  o Lasach jako źródło danych na potrzeby statystyki publicznej.
 • Sergiusz Borecki (Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu) Wykorzystanie aplikacji mBDL w środowisku Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu w ramach programu Zanocuj w lesie.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele ośrodków naukowych, instytucji, urzędów,  pracownicy Lasów Państwowych, wykonawcy UPUL, organizacji pozarządowych, przedstawiciele stowarzyszeń i zrzeszeń związanych z lasami prywatnymi. Oczywiści nie mogło zabraknąć na tak ważnym wydarzeniu naszego Stowarzyszenia Leśników
i Właścicieli Lasów. 

Wydarzenie było transmitowane online na kanale YouTube Lasów Państwowych oraz na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/konferencja2023

Konferencja objęta była honorowym patronatem Minister Klimatu i Środowiska – Anny Moskwy. 

Organizatorami konferencji była Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych oraz Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Konferencje poprowadził Karol Urbaniak pracownik Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych jednocześnie członek Instytutu  Debat o Środowisku.

Zachęcamy do zapoznania się z wystąpieniami poruszanymi podczas konferencji zwłaszcza, że tematyka wydarzenia był skupiona właśnie na lasy prywatne. 

Po konferencji będzie przygotowana publikacja zawierająca referaty prelegentów oraz wnioski podsumowujące konferencję.