W dniach 31.07. – 01.08.2021 r. w Leśnym Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym ,,Nagórzyce’’w Swolszewicach Małych odbyło się szkolenie członków i sympatyków Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów oraz Instytutu Debat o Środowisku.

Celem szkolenia było podniesienie kompetencji z zakresu funkcji lasu, ze szczególnym uwzględnieniem udostępnienia lasu w ramach edukacji i turystyki oraz przedstawienie wkładu leśników na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego kraju.

Uczestnicy mieli możliwość zaznajomienia się z tematyką działalności Ośrodka Rozwojowo – Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Nowym Bedoniu. Jako jednostka organizacyjna Lasów Państwowych świadczy na zasadach komercyjnych usługi na rzecz Lasów Państwowych, przedsiębiorców leśnych i wielu innych firm, współpracujących z leśnictwem. Pracownik ośrodka p. Michał Ogrodowczyk przedstawił twórczość zawodowego fotografa przyrody Włodzimierza Puchalskiego. Jedną z prezentowanych publikacji był album pt. ,,W krainie łabędzia’’ stanowiący ostatnią czwartą książkę z Zielonej serii Włodzimierza Puchalskiego. Na rynku wydawniczym pojawiła się tylko raz – w 1956 r. Od tamtej pory Puchalski, z różnych względów, nie wydał już podobnych albumów z opowiadaniami. Sympatycy audiobooków i słuchowisk mają możliwość zagłębienia się w twórczość Puchalskiego w postaci opowiadań, w których występują znani i lubiani aktorzy. Słuchacze znajdą wiele godzin przyrodniczych opowieści, w które zgrabnie zostały wplecione elementy kulturowe powojennych Ziem Zachodnich i Północnych. Całość, dodatkowo udźwiękowiona głosami przyrody, jeszcze bardziej oddaje charakter tamtych czasów i miejsc.

Ostatniego dnia odbyła się wycieczka fakultatywna po Zalewie Sulejowskim. Lokalny przewodnik opowiedział o historii zbiornika wodnego, którego powierzchnia wynosi 27 km2. Jezioro powstało w latach 1969 – 1974 w wyniku przegrodzenia rzeki Pilicy z myślą o przemysłowej Łodzi.

Autor tekstu: Pełnomocnik Dyrektora Generalnego IDoŚ ds. Młodego Pokolenia Karol Urbaniak