Drewno to surowiec ekologiczny i naturalny, to odnawialne źródło energii, dlatego jego używanie do celów energetycznych jest działaniem racjonalnym – mówił dr inż. Stefan Traczyk, Prezes Stowarzyszania Leśników i Właścicieli Lasów w rozmowie z youtubowym kanałem „Kominy na całe życie”. 

YouTube:
Kominy na całe życie

Podkreślał, że nie każde drewno nadaje się na opał i należy palić drewnem suchym, odpowiednio przygotowanym, a także w odpowiednich urządzeniach. Wskazywał także na aspekt społeczny wykorzystania drewna. – Prawie pół miliona ludzi jest związanych z branżą drzewną w Polsce, pól miliona osób byłoby bez pracy, gdybyśmy zrezygnowali z wykorzystania drewna – uważa Stefan Traczyk.  

Prezes Stowarzyszenia odniósł się także do zarzutów o nieuzasadnioną wycinkę drzew przez Lasy Państwowe. Używanie drewna jako opału to działanie ekologiczne i prospołeczne, ponieważ na miejsce wyciętego drzewa sadzone są nowe. Oczywiście można też zostawić stare drzewo żeby leżało i obumarło . Tylko trzeba sobie zdawać sprawę, że po parunastu latach to drewno zmurszeje i zostanie uwolniony dwutlenek węgla – uważa Stefan Traczyk. Wskazywał także, że badania pokazują, że stare drzewa są mniej odporne na zmiany klimaty, dlatego konieczne jest „odmładzanie” drzewostanów i sadzanie nowych, ponieważ młode drzewa, tak jak ludzie łatwiej adoptują się do zmian. 

Jak podkreślał, wbrew powszechnej opinii, powierzchni leśnej ciągle w Polsce przebywa, zarówno powierzchniowo, jak i masowo. I taki jest trend, będzie też przybywało lasów prywatnych. Będzie tak przez 10-20 lat, ze względu na ograniczone grunty. Przyrost powierzchni lasów prywatnych w ostatnich latach jest też szybszy niż lasów publicznych – mówił. Lasy zajmują obecnie ok. 30 proc. powierzchni Polski, z czego lasy prywatne to ok. 20 proc. powierzchni leśnej. Najwięcej jest ich na Mazowszu, to ponad 45 proc. ogólnej powierzchni leśnej. 

Rozmowa dotyczyła także działalności Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów, które stara się pokazywać funkcjonowanie polskiego leśnictwa bez rozpowszechnionych mitów i stereotypów, a także informować społeczeństwo jak wygląda sytuacja dotycząca lasów prywatnych w Polsce. W Polsce jest 3 miliony właścicieli lub współwłaścicieli prywatnych lasów, którzy są zostawieni sami sobie. Proponujemy powołanie Izb Leśnych, dzięki którym chcemy budować wpływ właścicieli lasów na sprawy publiczne ich dotyczące, chcemy by mieli swoich przedstawicieli – mówił Stefan Traczyk.  

DR