„Zanocuj w lesie” – więcej miejsc dla fanów nocowania na łonie przyrody

W ramach projektu „Zanocuj w Lesie” do dyspozycji miłośników bushcraftu i surwiwalu Lasy Państwowe udostępniły ponad 600 tys. ha w 425 nadleśnictwach. Dotychczas takich legalnych miejsc do nocowania w lasach było tylko 46. Należy pamiętać, że bez względu na to jakiego sprzętu będzie się używać do wypoczynku, nie może on Czytaj dalej…

Stefan Traczyk: Drewno jest ekologicznym surowcem energetycznym

Drewno to surowiec ekologiczny i naturalny, to odnawialne źródło energii, dlatego jego używanie do celów energetycznych jest działaniem racjonalnym – mówił dr inż. Stefan Traczyk, Prezes Stowarzyszania Leśników i Właścicieli Lasów w rozmowie z youtubowym kanałem „Kominy na całe życie”.  Podkreślał, że nie każde drewno nadaje się na opał i Czytaj dalej…

Akcja„Łączą nas drzewa” ma zwiększyć lesistość Polski

Przyspieszyła ogólnopolska kampania „Łączą nas Drzewa”, która została zainaugurowana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. W każdej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, sadzone są drzewa, angażując lokalną społeczność oraz przedstawicieli samorządów i władz państwowych. Sadzenie  jest okazją do zapoznania się z działaniami leśników oraz wzięcia udziału w szeregu leśnych imprez organizowanych z Czytaj dalej…

Prawo pierwokupu – Czy będzie można łatwiej i szybciej kupić i sprzedać grunty leśne?

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom społecznym, Poseł na Sejm RP (wcześniej wieloletni radny Warszawy i Burmistrz dzielnicy Pragi – Południe) Paweł Lisiecki w dniu 04.02.2021 r. na prośbę Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów złożył na ręce Ministra Klimatu i Środowiska pismo z interwencją poselską. Poseł w swym piśmie przedstawił problem wynikający z nadmiaru biurokracji Czytaj dalej…

Komentarz do prośby FORUM DLA NATURY w sprawie zajęcia przez nas stanowiska w kwestii zbierania zrzutów poroży – prof. Zbigniew Witkowski

Uwagi na temat ekspertyzy prawnej  dr Darii Daneckiej   Z przykrością muszę stwierdzić, że wywody eksperta są w kilku powodów  nieprzekonywujące: 1/ Moim zdaniem leżące na ziemi fragmenty poroża zwierzyny płowej nie są w aktualnym stanie rzeczy częścią zwierzęcia. Podobnie jak sierść pozostawiona na pniu drzewa, ślina na spałowanej gałązce, czy Czytaj dalej…

Mapa wycinki lasów w Polsce

Polskie społeczeństwo choćby na podstawie ratyfikowanej przez Polskę konwencji z Aarhus ma prawo do dostępu do informacji o środowisku. Kwestią otwartą pozostaje dyskusja czy mechanizmy wdrożone w naszym kraju pozwalają w sposób wystarczający korzystać z tego prawa. Większość ludzi uważa słowa „dane”, „informacje” i „wiedza” za synonimy i używa ich zamiennie. Czytaj dalej…

Europejski Zielony Ład – Czy może być szansą dla Lasów Państwowych?

Autor: Piotr Dobrzyński, Paweł Szymański Dziś wiemy, że w bezpieczny poziom globalnego ocieplenia wynosi około 1,5 st. C. Wiemy też, że utrzymanie wzrostu temperatur w tych granicach będzie wymagało zmniejszenia globalnych emisji gazów cieplarnianych w ciągu najbliższej dekady o niemal połowę w stosunku do poziomu z 2010 r. Główną rolę Czytaj dalej…

Będzie sąd nad polskim leśnictwem

Komisja Europejska postanowiła 3 grudnia o skierowaniu przeciwko Polsce sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisja zarzuca Polsce niezapewnienie odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony siedlisk leśnych oraz gatunków roślin i zwierząt zgodnie z wymogami dyrektywy siedliskowej (dyrektywa 92/43/EWG) i dyrektywy ptasiej (dyrektywa 2009/147/WE).  Oba akty unijnego prawa ustanowiły sieć Natura Czytaj dalej…